Amped 5 exempel 1

Ovan: Amped5 förtydligar en väldigt mörk nummerplåt.

Amped 5 exempel 2

Ovan: Amped 5 "deblurrar" en nummerskylt

Amped 5 säljs endast till Skattefinansierade verksamheter som t ex Polisen, underrättelsetjänster, Tullen osv

Kontakta Absurd Ideas AB för mer information.

Amped DVRConv

Vad är Amped DVRConv?

Amped DVRConv är det lättaste sättet att konvertera ospelbara videofiler.

Videofiler från DVR system (Digital Video Recorders), CCTV system (Closed Circuit Television), instrumentbrädeskameror, kroppsburna kameror och andra videokällor, kan nu konverteras med bara ett klick. Med Amped DVRConv så drar du filen, släpper den och du är klar!

     

ZiuZ Avacs5 för övervakningsfilmer

Ovan: Kort video som visar hur analysarbete av övervakningsfilmer kan snabbas upp.

Avacs5 från ZiuZ säljs till både privata företag och skattefinansierade organisationer.

Kontakta oss för mer information.

ZiuZ VizX2 - Hjälp vid övergrepp mot barn

Ovan: En 2 minuter lång video som kort förklarar hur VizX2 kan hjälpa till vid analysarbetet av videos och bilder.

VizX2 säljs endast till skattefinansierade verksamheter som t ex IT-forensiska avdelningar inom Polisen.