IT-Forensiska mediaduplikatorer

I samband med IT-forensiska undersökningar är det mycket vanligt att man behöver klona eller duplicera ett lagringsmedia, ofta en hårddisk.

För att göra detta på ett forensiskt sunt sätt behövs utrustning som uppfyller hårt ställda krav och som man kan lita på producerar korrekta, spårbara och reproducerbara resultat. Absurd Ideas AB arbetar bara med företag som har en erkänd erfarenhet från denna branch, alla företagen är etablerade på den internationella marknaden och säljer företrädesvis till polisiära organisationer.

Bland våra leverantörer av IT-forensisk utrustning hittas bl a CRU, Wiebetech, MediaClone, ICS, Passware, Amped 5, ZiuZ m fl.

Se mer information om forensiska mediaduplicerare i webshoppen

MediaClone Portabelt kit
MediaClone Integrerad portabel lösning