Forensiska undersökningar av bilar

Dagens moderna bilar spara mängder med information digitalt. Med dessa hjälpmedela kan man få fram data om allt från vilka dörrar som öppnats var och när till vilka trådlösa enheter som kopplat upp sig i bilen, om användaren utnyttjat bilens system för hands-free så ligger vanligen hela kontaktboken, alla skickade och mottagna SMS mm i bilen. Olika bilar sparar olika data.

iVe från Berla är ett forensiskt verktyg för att ta fram så mycket information som möjligt ur bilarna.

iVe från Berla, Fordonsforensik

Blackthorn från Berla, GPS-Forensik