Försäljningsvillkor från Absurd Ideas AB

Försäljnings-, leverans- och avtalsvillkor 

Allmänt:

Nedanstående villkor gäller all försäljning och alla leveranser från Absurd Ideas AB. Villkoren gäller i de fall där inga andra skriftliga avtal ingåtts mellan dig som köpare och Absurd Ideas AB

Absurd Ideas AB säljer endast till företag, privatpersoner hänvisas till våra återförsäljare.
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella tekniska, mänskliga eller typografiska felaktigheter.
Alla priser anges exkl moms, frakt tillkommer.

Alla priser anges även exkl eventuella avgifter för CopySwede (inspelningsbara media mm), dessa tillkommer om inte köparen har avtal med CopySwede. För att avgiften inte ska debiteras måste köparen ange sitt avtalsnr med CopySwede. För info om CopySwede och dess avgifter se: www.copyswede.se

Pris och Betalning:

Priserna ändras löpande och Absurd Ideas AB äger rätt att ändra priser och offererade priser utan föregående avisering.

Vi har möjlighet att ta emot betalning via de vanligaste kreditkorten i vår webshop. Absurd Ideas AB lagrar inte några kreditkortsuppgifter utan dessa vidareförmedlas endast i betalningsögonblicket till kreditkortsföretaget. All kreditkortskommunikation sker krypterat via en säker server till kreditkortsinlösare

För kunder som önskar bli fakturerade görs en kreditkontroll. Kredit ges endast till kunder som inte har några betalningsanmärkningar eller obetalda skatteskulder. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 SEK samt dröjsmålränta. Vi förbehåller oss rätten att neka kredit

Fraktkostnad

Fraktkostnad tillkommer till alla leveranser

Återtagandeförbehåll

Vi har alltid, utan förbehåll,  rätten att återtaga produkter som ej är till fullo betalda.

Returer/reklamationer/transportskador:

Efter att ordern är bekräftad kan den normalt inte ändras eller avbeställas.
Returer kan endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan Absurd Ideas  AB och köparen, godset skall vid ev retur vara i originalskick i oskadat originalemballage så att produkten skulle kunna säljas som ny.
Vid transportskador är det viktigt att mottagaren vid mottagandet omedelbart (senast 48 timmar efter mottagandet) meddelar transportören/transportbolaget att produkten är eller kan vara skadad, detta skall om möjligt noteras på transportörens leveranspapper, dokumentera gärna med foto.
Köparen står för kostnaden för returtransporten.

Förlust av data samt ansvar

Absurd Ideas AB ansvarar inte för förlust av lagrad information eller programvara. Köparen bör alltid ta kopia på alla data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annat tillbehör sker. Absurd Ideas AB accepterar inget ytterligare ansvar för förseningar och fel eller följdfel än ovan nämnt och svarar heller aldrig för annan direkt eller indirekt skada av något slag. Leverans av varor från Absurd Ideas AB anses ha utförts när köparen fått varan levererad. Risken för produkten övergår till dig som köpare vid leveranstidpunkten.

Garanti

Garantin på produkterna i vårt sortiment lämnas av tillverkaren. Det är alltså tillverkaren som ansvarar för att produkten uppfyller sin produktspecifikation.

Garantin omfattar fel som är ursprungliga, som alltså kan härledas till fabriken och tillverkningen av produkten.

Ett garantifel är alltså ett fel som finns på produkten redan från tillverkningen, och ibland upptäcker man felet redan första gången man ska använda produkten medan man i andra fall hinner använda den ett tag innan felet uppdagas.

Föreligger fel som Absurd Ideas AB ansvarar för, åtar sig Absurd Ideas AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. För eventuell garantireparation på plats hos kunden tillkommer alltid kostnad för resa och ev logi.

Absurd Ideas ABs ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Absurd Ideas AB bär således inget direkt eller
indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar,  utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

DOA

DOA står för Dead on Arrival och är en benämning på produkter som är trasiga vid leverans. Ett fåtal tillverkare erbjuder DOA-utbyte istället för det normala reparationsförfarandet. Villkoren för DOA-utbyte är olika beroende på tillverkare, men i stort så ska produkten anmälas inom en begränsad tid från fakturadatumet och returneras komplett. I många fall finns det också krav på hur mycket produkten får vara använd för att räknas som en DOA.

Det är alltså inte självklart att köparen får en ny utbytesprodukt även om produkten visar sig vara trasig redan vid leveransen.


Produktinformation

Om det finns produktbeskrivningar och bruksanvisningar till produkten så följer dessa vanligen med leveransen, i vissa fall finns informationen endast på tillverkarnas hemsidor. Om du vill ha mer information eller rådgivning från Absurd Ideas AB så är denna endast av vägledande typ.

Din bekräftelse att du accepterar dessa villkor

Genom att köpa från Absurd Ideas AB accepterar du dessa avtalsvillkor (och de aktuella villkor som gäller vid tiden för din beställning).