CD, DVD och Blu-raymedia för tillförlitlig produktion

Det ställs höga krav på en skiva som ska användas i automatiserade produktionssystem och som även skall förses med tryck.

Förutom att de måste följa alla specifikationer i Philips "Orange Book Specifications" så måste en väl fungerande skiva uppfylla följande fem punkter:

  1. Alla skivor måste ha platta kanter som har 90 graders vinkel utan några rundningar eller skador på såväl innerhålet som ytterkanten, annars kan det bli problem att gripa skivan och fixera den.
  2. Ytterkanterna måste vara väl ihoplimmade, annars kan skivan dela sig när den fixeras i roboten.
  3. Skivan måste vara tillverkad med exakt vikt som är jämnt distribuerad över skivans yta för att kunna rotera utan vibrationer.
  4. Skivorna måste vara helt plana, de får inte vara konkava eller konvexa för då blir det ofta problem för roboten att gripa tag i skivorna.
  5. Skivorna måste ha ett ytskickt specifikt för den utskriftsmetod som ska användas.
    Bläckstråleskivor ska absorbera bläcket bra utan att blöda och det ska fixeras väl så att det inte kladdar eller smetar.
    Termiska skivor behöver ett värmeskydd för att skydda datalagret mot värmen under tryckprocessen, ytskicktet måste också säkerställa att trycket fastnar ordentligt på skivan.