U-Reach USB duplikatorer - Silver Serie

Silver Serien har detta gemensamt:

  • Quick swap modul möjliggör snabbt och enkelt byte av en defekt USB-port
  • Standalone system - Ingen PC krävs
  • Kopieringshastighet upp till 25MB/sekund
  • Synkront eller Asynkront läge
  • Bit-by-bit kopiering för fullständig kopiering
  • Quickcopy (System och filer) för Windows (NTFS, FAT16/32/64) och ext2/ext3/ext4
  • Testfunktioner (H3/H5/H6-test) för att testa flashminnenas kvalitet
  • "Dubbel master" funktion: kopiera från 1:a porten och verifiera mot 2:a porten
  • 3 raderingsfunktioner (Quick Erase, Full Erase och DoD Erase)
  • On-time monitoring möjlig via USB till en PC

U-Reach USB duplikatorer - Gold Serie

Guldserien har allt som Silverserien har fast med tillägget att den har en loggfunktion.

Loggen ger detaljerad information om allt som händer. Ett perfekt hjälpmedel för att kvalitetssäkra din produktion.

U-Reach USB duplikatorer - Highspeed Serie

Highspeed serien har allt som silverserien har men den är snabbare: upp till 42MB/s

Microboards USB Duplikatorer

Vinpower USB duplikatorer

Microboards SD Duplikatorer

U-Reach SD Duplikatorer

Vinpower SD duplikatorer