Privatkopieringsavgift!

OBSERVERA att alla priser anges exklusive privatkopieringsavgift!

Avgiften tillkommer för alla kunder som inte har ett avtal med Copyswede (se www.copyswede.se för mer information)

Avgiften betalas inte tillbaka retroaktivt.

Falcon CD-R Thermotransfer yta

Taiyo Yuden CD-R Thermotransferyta